Malle Malefeest 2020

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Datum om vrij te houden en te noteren in de agenda ..............

                   27 Juni  en 28 Juni 2020 

Malle Malefeest 2020

CORONA !!!!!

 

“Ten gevolge van de genomen maatregelen in zake beheersing van het CORONAVIRUS kunnen wij nog niet met zekerheid melden of de 30ste uitgave van het Malle Malefeest en eraan gekoppelde rommel- en brocantemarkt zal plaatsgrijpen. Net zoals de ganse bevolking wachten wij de verdere stappen, die zullen gezet worden ter vrijwaring van onze gezondheid, af. Daarom vragen wij aan alle deelnemers van vorige edities, die een uitnodigingsbrief voor inschrijving onlangs hetzij via e-mail of per gewone briefwisseling ontvangen hebben, te wachten om te  reageren of in te schrijven tot wanneer er concreet nieuws vanuit onze overheid wordt gemeld. Wij hebben tijd tot eind april 2020 om te beslissen. Deze oproep geldt ook voor personen die voor de eerste maal wensen deel te nemen.  Hartelijk dank voor de aandacht en de medewerking.  Denk aan onze en uw gezondheid, hou afstand, blijf thuis, was uw handen en gebruik uw “gezond” verstand.

Getekend de organisatoren van Malle Malefeest.”