Malle Malefeest

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

MALE

Male (België- West-Vlaanderen)

Uit Wikipedia

 
 
Voormalig schepenhuis

Male is een oud gehucht in de Belgische provincie West-Vlaanderen en thans in wijk in de stad Brugge. Het ligt tussen Sijsele en Sint-Kruis (Brugge), op het grondgebied van Sint-Kruis, in de rand van de stedelijke agglomeratie van Brugge.

Male was in de middeleeuwen een heerlijkheid in het zuidoosten van Brugge. De naam kan afkomstig zijn van "mallum", een met stenen afgezette plaats waar recht wordt gesproken of van het Germaanse "malhof", een lager gelegen plaats. In het bosrijke gebied stond het kasteel van Male. Het werd in de 12de eeuw gebouwd en in 1166 door Thomas Becket, de aartsbisschop van Canterbury, ingezegend. Later werd het onder Filips van de Elzas een grafelijk bestuurlijk centrum. In de loop van de volgende eeuw zou het enkele keren veroverd en geplunderd; in 1954 werd het een abdij. Male in het Brugse Vrije had bestuurlijke en rechterlijke vrijheid. Het dorp had een eigen stad- of schepenhuis, een galg, schandpaal en gevangenis.

Een belangrijke figuur uit de geschiedenis van Male was Lodewijk van Male (geboren in 1329), die de 24ste graaf van Vlaanderen werd. Hiervan getuigt ook de Lodewijk Van Male-straat, de weg die tussen de ook historisch belangrijke Brieversweg en de Maalse Steenweg ligt. Doorheen de jaren werden verschillende stukken grond van het kasteel echter weggeschonken aan religieuze instellingen, maar ook aan particulieren, waardoor verschillende hofsteden ontstonden. In de 14de eeuw was al de helft van het grafelijk domein in particuliere handen en verdeeld in kleinere percelen. Male krijgt in 1560 het statuut van baronie. Na de Franse Revolutie in 1789 schaft de Franse overheid de heerlijkheden Malen, Viven en Sijsele af, en vallen de feodale rechten weg. Vanaf 1795 wordt Sint-Kruis een gemeente, waarvan Male een onderdeel wordt.

Pas in 1961 werd de parochie opgericht, met als beschermheilige Thomas van Kantelberg. De kerk werd pas in 1995 gebouwd. Tot die tijd werd de eucharistie gevierd in een zogenaamde noodkerk in het parochiaal centrum 't Couvent.

De wijk heeft nog steeds een oude dorpskern, met enkele deels bewaarde oude hoeves. De site van het kasteel is beschermd als monument, maar ook het gehucht Male is als dorpsgezicht beschermd [1].

 

 

 

Heemkunde Sint-Kruis

 

 

 

Ter gelegenheid van de Malle Malefeesten,
hebben we deze maand vooral aandacht geschonken
aan de heerlijkheid Male, stede ende paercke. 

 

 

 

Deze tapkranen zie je in het 
'Museum van het Sint-Janshospitaal'
te Damme, maar als je wil weten
wanneer de "buzen" onder de
"Pijpweg" werden opgebroken 
en hoeveel het lood opbracht,
Klik hier...

 

 

De familie Claesman zou het kasteel
volgens deze beeldige kaart hebben
gerestaureerd. Ook de Franse tuin
werd door hen aangelegd, maar hoe
kwam Male in andere handen
en van wie?klik dan hier...

 

Wil je weten waar de "galge van Male en het peldrijn"
juist stonden, en welke straatnamen en andere
toponiemen werden gebruikt en zoveel meer,
Klik hier...

Over de geschiedenis van het Maleveld
moet er nog eventjes gewacht worden,
die zit nog in de 'pipe-line".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jan D’hondt en Alex Calmeyn zijn bezig met het
uitspitten van de geschiedenis van de site
Maalse Steenweg 68.
Achter het ijzeren hek vind je een voormalige
bedrijfssite die uitgeeft op de Drie Koningenweg.
Het industriële gebouw dateert van 1910-1912
toen er een brouwerij met mouterij werd gebouwd
onder de naam Gambrinus.
Na goed twintig jaar diende dit bedrijf de boeken neer te leggen.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren de gebouwen
in gebruik door een bedrijf dat o.a.fietskaders vernikkelde.
Kort na WOII vestigde Coca- Cola er zijn eerste bottelarij
voor de regio Brugge.

Beide onderzoekers doen een warme oproep
naar al wie over deze site informatie of documenten zou bezitten.
Graag contact nemen met jdh1@skynet.be of
alexcalmeyn@hotmail.com.